VastgoedCert taxatie register

Sinds er geen wettelijke beediging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiele) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid

1. Waarom is certificering eigenlijk nodig?
Voor de gebruikers van de diensten van makelaars en taxateurs is certificering de garantie dat ze te maken hebben met iemand die aan hoge vakbekwaamheidseisen voldoet en regelmatig getoetst wordt op actuele kennis.

2. Op welke vlakken beoordelen jullie makelaars en taxateurs?
Namens VastgoedCert controleert de Certificerende Instelling periodiek of makelaars en taxateurs voldoen aan de gestelde kenniseisen op het gebied van bouwkunde, taxatie, financiering, fiscaliteiten en recht. Dit geldt zowel voor de theorie als de praktijk.

3. Waaraan herken ik een VastgoedCert gecertificeerd makelaar of taxateur?
Een VastgoedCert-gecertificeerde makelaar of taxateur herkent u aan de letters RMT (Registermakelaar-taxateur VastgoedCert) of RT (Register-Taxateur VastgoedCert) achter de naam. Daarnaast mogen gecertificeerde makelaars en taxateurs het VastgoedCert keurmerk voeren.

4. Zegt het VastgoedCert keurmerk nou iets over de vakbekwaamheid van het kantoor of alleen over die van de makelaar of taxateur zelf?
Bij VastgoedCert gaat het om certificering van personen. Het keurmerk staat voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van de individuele makelaars en taxateurs.

5. Klopt het dat taxeren tegenwoordig alleen nog door een gecertificeerd taxateur mag gebeuren?
Dat klopt, als het tenminste gaat om taxaties van woningen voor financieringen door banken en andere hypotheekverstrekkers. Ook voor de Nationale Hypotheek Garantie zijn rapporten van gecertificeerde makelaars en taxateurs vereist.

6. Wat is het verschil tussen certificering en registratie in het register van VastgoedCert en het lidmaatschap van een brancheorganisatie als NVM of LMV?
Organisaties als NVM en LMV zijn belangenorganisaties of ondernemersverenigingen van makelaars. Zij ondersteunen hun leden in brede zin en zien ook toe op ethische en gedragsnormen. VastgoedCert kijkt naar de vaktechnische bekwaamheid van makelaars en taxateurs. Voor brancheorganisaties kan certificering een voorwaarde zijn voor het lidmaatschap.

7. We zijn van plan ons agrarische bedrijf te verkopen. Is er in zo'n geval ook een gecertificeerde makelaar die verstand van zaken heeft?
VastgoedCert heeft een aparte deskundigenkamer voor Landelijk Vastgoed (oftewel agrarisch onroerende goed). De geregistreerde makelaars en taxateurs uit deze kamer zijn gespecialiseerd in woon- en bedrijfsobjecten buiten de stedelijke gebieden. In het VastgoedCert register hebben ze de letters LV voor hun registratienummer staan.

8. Ik ben totaal niet tevreden over de manier waarop de verkoop van ons huis door onze makelaar is begeleid. Kan ik met een klacht bij jullie terecht?
De brancheorganisaties (o.a. NVM, VBO, NVR, VastgoedPRO) van makelaars en taxateurs beschikken allen over een klachten- of geschillencommissie. Dat is voor u de eerste ingang.