NVM taxatierapport door gecertificeerd NVM taxateur

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is met ruim 3000 ledende grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed.

Het lidmaatschap van de NVM geeft u zekerheid:

  • Kwaliteit: elk NVM lid moet voldoen aan strenge eisen. NVM makelaars dienen zich bijvoorbeeld te houden aan de NVM Erecode. Daarnaast volgen ze verplicht cursussen en trainingen om hun kennis op peil te houden. En ten slotte heeft een NVM makelaar / taxateur toegang tot de NVM database, waarin allerlei data wordt verzameld. Uw NVM makelaar / taxateur kan u precies melden wat de achtergrond is van een pand, in welke buurt het ligt en hoe lang het al te koop staat.
  • Profiteren van kennis en ervaring NVM leden zijn verenigd in een branchevereniging die in 2008 haar 110-jarig bestaan viert. De NVM helpt ze de kennis en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden NVM leden door een externe partij gecertificeerd voor vakbekwaamheid en volgen ze extra cursussen. Wanneer u zaken doet met een NVM makelaar / taxateur, beschikt u dus altijd over de meest actuele kennis, gekoppeld aan jarenlange ervaring.

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een taxatierapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. De taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar / taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning.

U wilt de waarde weten van uw woning om voor u bekende redenen. Een taxatie geeft u hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. U vindt ze bij elk NVM kantoor. Iedere NVM makelaar / taxateur is ingeschreven in het register van stichting NRVT en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur.

NVM makelaars / taxateurs hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. De NVM makelaar / taxateur is dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

De stichting NRVT is een branchebreed platform dat zich bezig houdt met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken. De organisatie bestaat uit vier kamers. Voor elk van deze kamers moeten basistoetsen en specialisatiegerichte toetsen afgelegd worden waarmee makelaars hun vakbekwaamheid aantonen. De NVM makelaar voor woningen is lid van de kamer Wonen/MKB.